Współpraca

Współpraca

istotne informacje ...

--

Szanowni Państwo, prosimy o uważne przeczytanie poniższego regulaminu obowiązującego w Drukarni Papillon. Złożenie zamówienia w drukarni oznacza akceptację Regulaminu.


Aby wycena wysłanego przez Państwa zapytania ofertowego, była szybka i wiarygodna potrzebujemy następujących informacji:

 • Rodzaj zamówienia (np. ulotka, plakat, folder, teczka, itp…)
 • Nakład (ilość egzemplarzy)
 • Papier (np. środki – kreda matowa 135 g, okładka – kreda błysk 250 g)
 • Format (np. A4, B3, A2)
 • Ilość stron (np. 16 stron plus 4 strony okładki, ulotka: jedna lub dwie strony)
 • Kolory (np. okładka 4+0, środki 4+4)
 • Oprawa (np. szyta, klejona)
 • Uszlachetnianie (np. folia matowa, folia błysk, lakier wybiórczy)
 • Sposób pakowania (np. papier po 1000 szt., pudełka kartonowe po 200 szt.)
 • Obróbka druku, introligatornia (np. falcowanie, bigowanie, sztancowanie)
 • Projekt graficzny (np. po stronie Klienta, po stronie drukarni)
 • Transport (np. odbiór osobisty, dostawa z transportem)

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o zasadach obowiązujących w naszej drukarni, dotyczących ważności oferty, terminu realizacji, warunków płatności i informacji technicznych:

Oferta:

Przesłana przez drukarnię oferta ważna jest 7 dni roboczych.

W tym terminie jesteśmy zobowiązani do wykonania danego zamówienia w podanej przez nas cenie. W większości przypadków jednak po upływie powyższego terminu możemy potwierdzić cenę lub skorygować ją o zmianę cen papieru, jeśli takowa zaistniała.

Termin realizacji:

Termin realizacji danego zlecenia jest ustalany w fazie wyceny całego zlecenia. Zależy on głównie od ilości realizowanych przez nas na dany moment zleceń, a także od wolumenu negocjowanego zamówienia. Ustalony termin obowiązuje jedynie przy bezzwłocznym złożeniu zamówienia, oraz szybkiej akceptacji przez Państwa obrazu plików po rastrowaniu (tzw. podglądu montażu). Opóźnienia w jednym lub drugim przypadku mogą spowodować, że realizacja zlecenia ulegnie przesunięciu, za co drukarnia nie odpowiada.

Płatność:

 • Każdy nowy klient otrzymuje do wyboru: płatność gotówką przy odbiorze lub przedpłatę na konto na podstawie faktury pro-forma. (Pierwsze dwie faktury)
 • Przy zamówieniach powyżej 10tyś zł netto standardowo wymagana jest przedpłata 50% wartości brutto zamówienia .
 • Nieterminowe wpłaty będą obciążone karą wynoszącą 0,5% ceny brutto zamówienia za dzień opóźnienia

Procedura Reklamacji. 

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres: biuro@drukarniapapillon.pl lub adres mailowy opiekuna klienta składającego reklamację.
 2. Aby zgłoszenie reklamacyjne miało miejsce należy przede wszystkim zwrócić towar, a także załączyć dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz informację, na temat oczekiwań klienta.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 7 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądź odbioru własnego z siedziby Drukarni.
 4. Drukarnia Papillon zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w dni robocze do godziny 16.00. To oznacza, że dla zgłoszenia, które wpłynie w danym dniu po tej godzinie, termin rozpatrzenia będziemy liczyć od kolejnego dnia roboczego.
 6. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji, lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów kolorystycznych, czyli tak zwanych wydruków wzorcowych.
  Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa, druk będzie się odbywał zgodnie z wiedzą i doświadczeniem oraz normami przyjętymi przez Drukarnię.
 7. Klient uznaje, że warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iż druk odbył się zgodnie z przyjętymi normami, o których mowa w punkcie powyżej.
 8. Przy papierach o gramaturze przekraczającej 150g możliwe jest pękanie papieru w miejscach łamania. W celu maksymalnego zminimalizowania tego zjawiska stosowane są środki zapobiegawcze w postaci bigowania produktów składanych w miejscach ich łamania, a także (o ile to jest możliwe) stosowanie papieru o kierunku ułożenia włókien zgodnym z linią falcu. Mimo stosowania surowców najwyższej jakości, w niektórych sytuacjach, szczególnie przy dużym pokryciu farbą drukarską, środki te jednak nie są wystarczające i farba nadal może pękać w miejscach łamania. Fakt ten należy mieć na uwadze przy projektowaniu publikacji, a powstała w ten sposób wada nie jest traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji.
 9. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielość producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 0,5 mm
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie z łamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 0,5 mm
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm.
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 2% ilości zamówionej.
  • różnic w grubości i gramaturze papieru w granicach +-10% wartości deklarowanych.
 11. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 12. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
 13. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

Jak przygotować pliki do druku:

 • Pliki prosimy przygotowywać w formacie PDF (użyte czcionki osadzone w pliku), z liniami cięcia.
 • Kolory użyte w dokumencie powinny posiadać tylko format CMYK i/lub kolory dodatkowe (Pantone).
 • Praca do druku w formacie RGB będzie posiadała mało nasycone kolory (zdjęcia przysypane mąką), które w żaden sposób nie będą odzwierciedleniem widoku na monitorze komputera. Jeśli materiały graficzne mają być przesłane w plikach otwartych np. Corel Draw, ważne by zostały załączone użyte czcionki lub teksty zostały ‘skrzywione’.
 • Format dokumentu powinien być powiększony o 3 mm z każdej strony (spady po 3 mm) np. dokument formatu A4 (210*297 mm) powinien mieć 216*303 mm.
 • Minimalna odległość tekstów od krawędzi dokumentu to 5 mm, jest to bardzo ważne, zmniejszona odległość tekstów od krawędzi może spowodować, że podczas docinania zostaną one przycięte.
 • Najmniejsza wielkość czcionki użyta w druku może mieć 6pkt.
 • Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt.
 • Grafiki muszą mieć co najmniej 300 dpi, a czarno-białe muszą dodatkowo być w odcieniach szarości (grayscala).
 • Teksty w kolorze czarnym muszą mieć wartość 100% – K, ponieważ jeśli dany tekst będzie miał każdego koloru CMYK po 100 %, to możemy otrzymać efekt trójwymiarowości.
 • Czarna apla może mieć maksymalnie 300% nafarbienia, jeśli będzie więcej możemy otrzymać efekt pofalowania, posklejania arkuszy papieru. Może się również okazać, że folia będzie odchodziła lub wydrukowana praca nie będzie nadawała się do dalszego wykończenia z powodu braku wyschnięcia.
 • Ważne żeby teksty nie leżały ‘pod przezroczystościami’ tylko na najwyższej warstwie (na samym wierzchu dokumentu).
 • Jeśli praca zlecona przez klienta ma być sztancowana (wycinanie maszynowo jakiegoś obiektu np. teczki ofertowej, naklejki okrągłej, itp, ważne by wykrojnik był nałożony na dokument jako kolor dodatkowy (Pantone) z opcją owerprintu (nadrukowywania) lub w osobnym pliku.
 • Podczas generowania najlepiej PDF-a (najmniejszy plik, a nie traci się na jakości obrazków), wybieramy najwyższą jakość oraz nie załączamy profilu ICC.
 • Jeśli dokument jest wielostronicowy to wygenerowany PDF musi zostać przygotowany strona po stronie.

Materiały cyfrowe

Materiały mogą być dostarczone do drukarni po przez sieć internetową (skopiowane na serwer ftp), dysk przenośny (CD, CD DVD, Flash USB) Login i hasło udostępnia pracownik drukarni.